خوش آمدگویی به دانشجویان جدیدالورود دانشکده فنی مهندسی

با سلام و آرزوی توفیق روزافزون

بدین وسیله شروع سال تحصیلی جدید را به کلیه دانشجویان جدیدالورود (مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) تبریک عرض می نماییم. دانشجویان عزیز می توانند برای آگاهی بیشتر از دوره تحصیلی مربوطه و قوانین آموزشی به وبسایت دانشکده مراجعه نمایند. همچنین شماره تماس ریاست دانشکده و مدیران گروه های آموزشی به صورت زیر می باشد: