تماس با دانشکده

سمت

نام

تلفن تماس

رئیس دانشکده

دکتر زهرا قليچي‌پور

4013270

رئيس اداره آموزش دانشکده

دکتر جواد جمال‌آبادي

4012419

مدير گروه ژئومورفولوژي

دکتر ليلي گلي مختاري

4013138

مدير گروه برنامه‌ريزي شهری و روستايي

دکتر رضا خسروبیگی

 4013375

مدير گروه محيط‌ زيست

دکتر هادي سلطاني‌فرد 4013132

مدير گروه سنجش از دور و   سيستم اطلاعات جغرافيايي

دکتر حامد ادب 4013297

کارشناس آزمایشگاه

مهندس حسین شاد

4012435

مسئول دفتر

خانم اکرم وکیلی

4013270

مسئول دفتر

فرزانه فرهبد

4012436

فکس دانشکده

4013271

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.