دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران

 براي مشاهده سايت نشريه بر روي عکس کليک شود.

 

Capture

 

سردبیر: دکتر ابوالقاسم امیراحمدی 
مدیر مسؤول: دکتر شهرام بهرامی
کارشناس سامانه مجله: 
زکیه آب باریکی 
مدیر اجرایی مجلّه: جواد جمال آبادی 
مدیر داخلی مجلّه: مجید ابراهیمی 
کارشناس مجلّه: سیما پورهاشمی

1

اعضای هيأت تحريريه: 
دکتر ابوالقاسم اميراحمدی، دانشيار ژئومورفولوژی دانشگاه حکيم سبزواری
دکتر شهرام بهرامی، استاديار ژئومورفولوژی دانشگاه حکيم سبزواری
دکتر سيد رضا حسين زاده، دانشيار ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر علی محمد خورشيد دوست، دانشيار محيط زيست دانشگاه تبريز
دکتر مقصود خيام ، استاد ژئومورفولوژی دانشگاه تبريز
دکتر محمد حسين رامشت، استاد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان
دکترمحمّدحسين رضايی مقدّم، استاد ژئومورفولوژی دانشگاه تبريز
دکتر محمّد جعفر زمرديان، دانشيار ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمّد علی زنگنه اسدی، دانشيار ژئومورفولوژی دانشگاه حکيم سبزواري
دکتر کريم سليمانی، استاد سنجش از دور و GIS دانشگاه مازندران
دکتر سيد کاظم علوی پناه، استاد سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران
دکتر منيژه قهرودی تالی، دانشيار ژئومورفولوژی دانشگاه شهيد بهشتي
دکتر عزت اله قنواتی، دانشيار ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمي
دکتر مهران مقصودی، دانشيار ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
دکتر ابراهيم مقيمی، استاد ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
دکتر حسين نگارش، دانشيار ژئومورفولوژی دانشگاه سيستان و بلوچستان
دکتر سعداله ولايتی، استاد زمين شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مجتبی يمانی، دانشيار ژئومورفولوژی دانشگاه تهران 

2 thoughts on “دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − = 3