پایان نامه ها

چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی  به منظور رسیدگی به پیشنهادات دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در خصوص موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمه اول خرداد ماه سال جاری (93) تشکیل و پس از بحث و بررسی پیرامون موارد مطروحه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .

 
 
ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو موضوع پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور
1 طاهره غفاری بررسی تحلیل وجدان کاری در مدیریت شهری و رابطه آن با میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری مطالعه موردی  گنبد کاووس) دکتر سلمانی دکتر ارفعی مقدم
2 مرضیه نوده مدیریت بحران زلزله شهر سبزوار ( مدیریت بحران پس  از زلزله سبزوار ) دکتر سلمانی جمال آبادی
3 معصومه یخکشی ” کاربرد مدل یکپارچه سیلاب شهری ” مطالعه موردی سیلاب بهشر” دکتر سلمانی دکتر امیر احمدی
4 منیره قنبری ” آسیب شناسی نقش اصول  برنامه ریزی و طراحی حاکم بر فضاهای شهری در ایجاد نشاط عمومی شهروندان شهر بیرجند “ دکتر حسینی دکتر قدرتی
5 فاطمه ساعدنیا ” بررسی تایید عدالت فضایی در کیفیت یابی زندگی شهروندان شهر همدان “ دکتر حسینی دکتر قدرتی
6 اعظم محمدی ” تحلیل عوامل موثر برمشارکت شهروندان درمدیریت شهری مطالعه موردی شهر نیشابور “ دکتر سلمانی آقای نفیسی فرد
7 فاطمه رحیمی ارزیابی نفش سیاست های زمین و مسکن در تحولات الگوی سکونت و توسعه کالبدی شهر ( نمونه موردی سبزوار ) دکتر یعقوب زنگنه دکتر مهدی زنگنه
8  الهه زهانی ” مکان یابی و بررسی فضای سبزدر منطقه 4 ناحیه 4 مشهد “ دکتر سلمانی دکتر سلطانی فر
9 فرزانه سادات حسینی ” آسیب شناسی کاربری اراض شهر سبزوار با تاکید بر اصول توسط پایدار شهری “ دکتر حسینی دکتر مجید ابراهیمی
10 محمد بختیار زاده راهبردهای توسعه فضایی شهر ( تربت حیدریه ) مبتنی بر توسعه پایدار دکتر حسینی دکتر صفایی
11 نرجس بختیاری ” مدیریت بحران آب با تاکید بر تحلیل الگوی مصارف آب شهری مطالعه موردی شهر اصفهان “ دکتر یعقوب زنگنه و دکتر تقوایی جمال آبادی
12 فاطمه هاجری ” تحلیل عناصر هویت بخش شهر با تاکید بر دیدگاه شهروندان نمونه مورد ی سبزوار “ دکتر یعقوب زنگنه دکتر حمیدیان
13 مجتبی فاجر مجدن ” تحلیل عوامل موثر بر سفرهای درون شهری                      ( سبزوار ) دکتر یعقوب زنگنه دکتر حمیدیان
14 معصومه سعیدی ” بررسی نقش برنامه ریزی کاربری اراضی در بهبود تاب آوری جوامع شهری در برابر زمین لرزه( نمونه موردی شهر بجنورد “ دکتر سلمانی دکتر تیمورجعفری
15 رسول اکبر زاده ” تحلیلی بر فضای سبزشهری تایباد با تاکید کارکرد ” اجتماعی پارک ها دکتر یعقوب زنگنه دکتر سلطانی فر
16 امیر براتی ” آسیب شناسی فضای سبز شهر قوچان           ( توزیع مکانی رضایت شهروندان ( دکتر یعقوب زنگنه دکتر سلطانی فر
17 مریمسادات موسوی ” بررسی تاثیر استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در تحقق عدالت اجتماعی در شهر سبزوا ر” دکتر حسینی دکتر خسروبیگی
18 سکینه عبدالملکی ” تبیین اثرات شکل  شهر بر سلامت عمومی شهروندان (مطالعه موردی مشهد ) دکتر هادی حسینی دکتر شفیعه قدرتی
19 ابراهیمی ” بررسی تاثیر کیفیت محیط شهری بر سرمایه اجتماعی شهروندان ( نمونه موردی سبزوار ) دکتر یعقوب زنگنه دکتر حسین قدرتی
20 هما فیض بخش بررسی تغییر ریزش های جوی شهر سبزوار در نیم قرن اخیر دکتر انتظاری دکتر باعقیده
21 مهدی راه چمنی بررسی تغییر اقلیم ونیازهای سرمایش و گرمایش دراستان خراسان رضوی دکتر باعقیده دکتر فلاح
22 عبدالحمید رحیمی نقش عناصر آب و هوای در بیلان و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت میامی با استفاده از GiS دکتر کرمی دکتر ا نتظاری
23 علیرضا پناهی پهنه بندی و بررسی نوسانات تغییرات زمانی – مکانی عمق یخبندان و بررسی دمای هوا و اعماق مختلف خاک دکتر فلاح دکتر باعقیده
24 فرشته بیر ا نوند نقش عناصر آب و هوای دربیلان و کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت سیلاخور با استفاده از GiS دکتر کرمی دکتر ا نتظاری
25 الهام کدخدا بررسی گردش جوی زمستانه در شمال شرق کشور با استفاده از مدل Regcm4 دکتر فلاح دکتر باعقیده
26 لیلا شفیعی کیا با هماهنگی استاد راهنما دکتر ا نتظاری دکتر کرمی
27 عباسعلی داداشی  رودباری ارزیابی سیل خیزی با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS ،تحلیلهای آماری و GIS در حوضه آبخیز هراز دکتر مختارکرمیدکتر فلاح دکتر باعقیده
28 مریم علوی دقیق تاثیر دماهای جدی بر عملکرد گیاهان دانه روغنی گنجدو گلزا ) دراستان خراسان رضوی دکتر باعقیده دکترفلاح
29 مریم خسرویان عوامل موثر بر خشک شدن درياچه پريشان با تاکيد بر تغييرات اقليمي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور و GIS دکتر انتظاری و دکتر امیر احمدی مهندس علي آبادي
30 حسین سالاری بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب سطحی در حوضه شش ترازکوهسرخ با مدل هکراس دکتر فلاح دکتر امیراحمدی
31 شیرین غلام پور تحلیل پایداری دامنه های شمالی ارتفاعات جغتای با استفاده از نرم افزار Flay sLOPe دکتر امیر احمدی دکتر بهرامی و مجید ابراهیمی
32 محمد تیمور پور زردابی شبیه سازی فرسایش خاک به روش   wEPP  در محیط   GIS  ( منطقه ی مورد مطالعه حوضه بار نیشابور ) دکتر محمد علی زنگنه اسدی مهندس اکبری و محمود امینی طوسی
33 حمید رستمی خواه بررسی ارتباط بین فر آیند های ژئومرفولوژی و بیابان زایی در شهرستان سبزوار دکتر محمد علی زنگنه اسدی دکتر بهرامی
34 مسلم امید نژاد ارزیابی حجم روان آب حوضه رودخانه شش ترازکوهسرخ و تاثیر پذیری فرسایش از آن با استفاده از مدل -Hec-Ras دکتر ابوالقاسم امیر امدی مهندس اکبری و دکتر زنگنه اسدی 
35 مهناز ناعمی تبار بررسی آثار یخچالی کواترنردر ارتفاعات بینالود وتاثیر آن درمکان گزینی و توسعه ی شهر مشهد دکتر امیر احمدی دکتر لیلا مختاری
36 نادیا بقائی نژاد بررسی تغییرات فرآیند کریو کلاستی در مخروط افکنه های دامنه ی جنوبی جغتای دکتر بهرامی دکتر امیر احمدی
37 محمد ابراهیم شاد مهری ارزیابی نقش تکتونیک فعال بر مخروط افکنه های واحد جنوبی بینالود دکتر تیمور جعفری دکتر بهرامی
38 حمیده گلکار تحلیل پايداري و راهکارهاي پايدارسازي دامنه‌ها با استفاده از نرم افزار Flac Slop (منطقه مورد مطالعه: آزاد راه خرم آباد، پل زال) دکتر بهرامی دکتر محمد علی زنگنه اسدی و مجيد ابراهيمي
39 علیرضا ارشادی مقدم ژئومورفولوژی کمی حوضه های دامنه های جنوبی البرز ( حوضه های  ……..) دکتر بهرامی دکتر امیر احمدی
40 شکوفه قربانی قابلیت ها و جاذبه های اکوتوریسم دامنه های شمالی و جنوبی جغتای دکتر اسدی دکتر امیر احمدی
41 امیر نوید کیا بهترین  الگوی طراحی ساختمان بر اساس عوارض ژئومورفولوژی شهر سبزوار در راستای توسعه پایدار دکتر امیر احمدی دکتراسدی
42 مژده  معینی فر بررسی توانمندیهای ژئوتوریسم ارتفاعات کوهمیش دکتر امیر احمدی دکتر اسدی
43 مجید معنوی زاده مکان یابی بهینه آرامستان سبزوار با توجه به عوارض ژئومورفولوژی دکتر بهرامی آقای جمال آبادی
44 سعید رضا فصیحی پهنه بندی محل دفن پسماندهای پزشکی سبزوار با در نظر گرفتن عوارض ژئومورفولوژیک دکتر اسدی دکتر لیلا گلی مختاری
45 عاطفه کلاته مدل سازی توانمندی پارک ملی سارگیل برای اکوتوریسم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتر زهرا قلیچی پور اعظم الهامي راد و مهندس الهه اکبری
46 الهام جعفری تحلیل ساختار اکولوژیک شهر نیشابور با استفاده از متریک های سیمای سرزمین و اثرات آن بر جزایر حرارتی شهر دکتر زهرا قلیچی پور کاظم علی آبادی ، مهند س هادی کراچی
47 منصوره مومنی صدر تعیین ظرفیت برد گردشگری دریاچه چیتگر تهران دکتر زهرا قلیچی پور دکتر هادی سلطانی فرد
48 سمیرا واعظی نژاد برنامه ریزی برای مدیریت اکوتوریسم در پارک ملی توران با استفاده از چهارچوب مدیریتی حدود قابل تغییر LAC در محیط GIS دکتر زهرا قلیچی پور دکتر حامد ادب
49 سید مهدی صالحی کلاته سنتز نانو حفره سیلیکانی SBA-16 و عامل دار کردن آن برای حذف آرسنیک از آب و فاضلاب دکتر قاسم ذوالفقاری دکتر حمید رضا اویسی
50 مهدی کدخدامزرجی حذف جیوه از آب توسط نانو حفره سیلیکاتی دکتر قاسم ذوالفقاری مهندس سید محمود طباطبایی
51 ابوالفضل زنگنه اسدآبادی سنتز نانو حفره سیلیکاتی SBA-16 و اصلاح آن جهت حذف کروم در صنعت و محیط زیست دکتر قاسم ذوالفقاری دکتر حمید رضا اویسی
52 حسن گل محمد فرخانی میزان تغییرات کاربری غیر مجاز در منطقه حفاظت شده گلوی و سرانی با استفاده از داده های ماهواره ای در سه دهه دکتر زهرا قلیچی پور دکتر عباس پهلوانی و مهندس هادي کراچي
53 عصمت کامل نارستان مکان یابی نقاط و مسیرهای مناسب برای توسعه طبیعت گردی در پارک ملی سالوک دکتر قلیچی پور دکتر عباس پهلوانی و مهندس هادي کراچي
54 سارا نظام پرور پهنه بندی آلایندهای هوا ناشی از نیروگاه های طوس ، شریعتی و فردوسی و تاثیر آن بر آلودگی شهر مشهد دکتر ذوالفقاری دکتر امین طوسی و خانم اعظم الهامی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.