چاپ مقاله دکتر غلام عباس فلاح قالهری در مجله Theoretical and Applied Climatology

 

دکتر غلام عباس فلاح قالهری عضو محترم هيأت علمي گروه آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي دانشکده جغرافيا و علوم محيطي مقاله اي با عنوان:

“An investigation on thermal patterns in Iran based on spatial autocorrelation”

در مجله معتير بين المللي Theoretical and Applied Climatology به چاپ رسانيده است. اين مجله در ردیف نشریات معتبر JCR با ضريب تاثير 2.433 قرار دارد. مقاله حاضر با همکاري جناب آقاي عباسعلي داداشي رودباري از فارغ التحصيلان مقطع کارشناسي ارشد دانشکده جغرافيا و علوم محيطي و دانشجوي دکتري دانشگاه شهيد بهشتي تأليف شده است.

 

دانشکده جغرافيا و علوم محيطي اين موفقيت را به ايشان تبريک عرض نموده و توفيق روز افزون را از خداوند متعال مسألت مي‌نمايد.

 

مشاهده چکيده مقاله