اطلاعيه بنياد ملي نخبگان براي دانشجويان جديدالورود سال تحصيلي 97-1396

بنياد ملي نخبگان براي دانشجويان نوورود جايزه هاي تحصيلي (دانشجويان سال اول دوره‌هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري) در سال تحصيلي حاضر در نظر گرفته است.
براي مشاهده اين اطلاعيه اينجا کليک شود.