طرح پایش و بررسی شیوع کرونا در سکونتگاه‌های روستایی سبزوار و نیازسنجی برای مهار این بیماری به همت دانشگاه حکیم سبزواری و مشارکت فرمانداری سبزوار آغاز شد.

سرپرست اجرایی این طرح روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: این طرح با هدف بررسی شیوع بیماری کرونا و تهیه نقشه راه علمی و اجرایی جهت برنامه ریزی، مهار بیماری و شناسایی نیازهای اساسی ساکنان روستایی سبزوار در دست اجرا است.
دکتر محمدجواد صفایی افزود: پرسشنامه اولیه طرح برای جمع آوری اطلاعات پایه از طریق دهیاریها تهیه و با کمک کارشناسان بخش سنجش از دور دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری در قالب اپلیکیشن ارسالی به دهیاریها آماده شده تا بر مبنای آن مقدمات ایجاد بانک اطلاعات جامع نیز شکل گیرد.
وی ادامه داد: پس از دریافت اطلاعات، طراحی و تهیه نقشه‌های پایه به شکل فنی انجام و نقشه راه پایش و تامین نیازمندی‌های جامع آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و حمایتی این مناطق به ستاد شهرستانی اعلام می‌شود.
وی گفت: این طرح گامی موثر در مهار و کنترل شیوع این بیماری در مناطق روستایی خواهد بود.
مرکز شهرستان ۳۲۰ هزار نفری سبزوار در فاصله ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.
۲۵ درصد جمعیت سبزوار شامل ۷۷ هزار نفر در ۱۶۰ روستای این شهرستان سکونت دارند.