اعضای مجمع توسعه تاغ‌زارهای بیهق سبزوار با هدف رایزنی در خصوص نحوه کمک خیرین در امر حفاظت و توسعه تاغ‌زارهای شهرستان، در روز دوشنبه ۱۲ خرداد از تاغ‌زارهای منطقه حارث آباد بازدید نمودند. دکتر مولوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر قلیچی‌پور رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، جمعی از فعالان منابع طبیعی و سمن‌ها (NGO) و اعضای شورای اسلامی روستای حارث آباد نیز در این بازدید حضور داشتند.