اطلاعیه ها
کارگاه آنلاین”بستر مدیریت خشک‌سالی و کشاورزی اینترنتی: با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپاد برای پایش اثرات خشکسالی کشاورزی”

کارگاه آنلاین”بستر مدیریت خشک‌سالی و کشاورزی اینترنتی: با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپاد برای پایش اثرات خشکسالی کشاورزی”

مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌کند: کارگاه آنلاین”بستر مدیریت خشک‌سالی و کشاورزی اینترنتی: با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپاد برای پایش اثرات ...

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری خانم میوانه

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری خانم میوانه

به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع از رساله خانم فاطمه میوانه، دانشجوی دکتری آب و هواشناسی به شرح اطلاعات زیر در روز چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ ...

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری خانم حلاجی

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری خانم حلاجی

به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع از رساله خانم مریم حلاجی، دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی به شرح اطلاعات زیر در روز دوشنبه 28 بهمن 1398 در کلاس ...

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری خانم محمدنیا

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری خانم محمدنیا

به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع از رساله خانم ملیحه محمدنیا، دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی به شرح اطلاعات زیر در روز دوشنبه 28 بهمن 1398 در کلاس ...

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم عارفی‌پور

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان‌نامه ارشد خانم عارفی‌پور

به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم سیده معصومه عارفی‌پور، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی به شرح اطلاعات زیر در روز یکشنبه ...