در بعضی مواقع لازم می باشد که نامه های حذف شده را به کارتابل نامه ها بازگردانید .

برای این کار از قسمت “بايگاني نامه ها” و زير شاخه “پوشه های استاندارد” ،وارد “نامه های دور ریز” شده و سپس برروی نامه مورد نظر کلیک راست موس را فشار داده و گزینه کپی را انتخاب نمایید ،سپس برروی قسمت “کارتابل نامه ها” رفته و برروی يكي از پوشه ها (وارده،صادره،پيشنويس) کلیک راست کرده و گزینه  “الحاق” را كليك مي نماييم.