با توجه به افزایش انواع در خواست های دانشجویان و همچنین جهت سیستمی شدن این درخواست ها برای راحت تر شدن بررسی ها و پیگیری ها، این سیستم می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

سیستم بر اساس انواع فرم های درخواست که در تنظیمات آن ایجاد شده است، این امکان را به دانشجویان می دهد که با انتخاب هر کدام از فرم ها و الصاق فایل مورد نیاز و همچنین ذکر توضیحات، درخواست خود را ثبت نمایند.

سیستم درخواست دانشجویی نسخه بهینه شده ی سیستم پرداخت ها در معاونت پژوهشی می باشد که از سال ۹۳ در پروسه پرداخت مقالات و کتابها مورد استفاده قرار می گیرد.

روند کار با سیستم:

بعد از ثبت درخواست، سیستم به صورت خودکار، فرم را جهت بررسی در فرآیند مخصوص به آن ارسال می نماید و مراحل به ترتیب تنظیم شده برای هر فرم طی می شود. دانشجو در هر لحظه گزارشی از طی این مراحل در اختیار دارد که این قابلیت پیگیری فرم درخواست در این سیستم می باشد که با زدن دکمه گردش فرم انجام می گیرد.

بعد از تایید نهایی و یا عدم تایید فرم در هر مرحله، دانشجو می تواند از پیام تایید و یا دلیل عدم تایید آن با استفاده از دکمه گردش فرم آگاه شود.

ارتباط با دیگر سیستم ها:
این سیستم در قالب سیستم آموزش دانشگاه پیاده سازی شده است و در اصل اتصالی بین پرتال دانشجویی، پرتال اساتید، سیستم امور آموزشی دانشجویان در دانشکده ها و سیستم مدیریت امور آموزشی می باشد.
طرح اولیه این سامانه توسط حوزه ی  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پیشنهاد و طی جلسه ای با مدیریت فناوری اطلاعات فرایند امکان طراحی و پیاده سازی این سیستم مورد بررسی قرار گرفت و طراحی و پیاده سازی آن بر عهده مهندس شهابی پور کارشناس فناوری اطلاعات قرار گرفت.