سامانه ابری دانشگاه مخصوص اساتید

اعضای هیات علمی می توانند با مراجعه به وب سایت دانشگاه و انتخاب سامانه رایانش ابری یا این لینک می توانید از ۲ گیگابایت فضای ابری استفاده نمایند.
لینک فایل های آپلود شده قابل به اشتراک گذاری  می باشد