درخواست ایمیل دانشگاهی(دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

جهت استفاده از ایمیل دانشگاهی لطفا اطلاعات زیر را با ایمیل خود (Yahoo,Gmail,…) به آدرس email@hsu.ac.ir ارسال نمایید.
شماره دانشجویی
نام و نام خانوادگی به فارسی
نام و نام خانوادگی به لاتین
مقطع تحصیلی
شماره همراه
مکاتبات از طریق ایمیلی که با آن درخواست داده اید پاسخ داده می شود و نیاز به مراجعه حضوری نمی باشد.
پسورد ایمیل پس از ایجاد همان پسورد دامین یا اینترنت می باشد.

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که مایل به دریافت ایمیل دانشگاهی هستند و امکان ارسال ایمیل به email@hsu.ac.ir را ندارند لطفا این فرم را تکمیل نمایند

درخواست ایمیل دانشگاهی

 

Verification

لینک پست الکترونیک دانشجویان ارشد
لینک پست الکترونیک دانشجویان دکتزی