قابل توجه دانشجویان جدید ورودی

جهت استفاده از اینترنت رمز پرتال دانشجویی خود را تغییر دهید با تغییر رمز پرتال دانشجویی اینترنت شما فعال خواهد شد

نام کاربری جهت اتصال به اینترنت:شماره دانشجویی

پسورد:رمز پرتال دانشجویی

برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی راهنما مراجعه نمایید