بورسیه به طرح سربازی

استخدام به صورت پیمانی  و طرح سربازی و بورسیه

1-    شرکت در فراخوان‌های سراسری توسط هیأت مرکزی جذب.

2-   استخراج اسامی داوطلبین از سایت مرکزی جذب توسط کارشناس جذب دانشگاه .

3-  بررسی اولیه داوطلبین در هیأت اجرایی جذب دانشگاه .

4-  ارسال پرونده‌های داوطلبین به کمیته‌ی علمی منتخب دانشکده‌ی مربوطه .

5-  پس از بررسی توسط کمیته‌ی علمی منتخب دانشکده ، پرونده‌ی علمی داوطلبان به دبیرخانه جذب عودت داده می‌شود .

6-  بررسی در هیأت اجرایی جذب و انتخاب شخص مورد نظر جهت عضویت در هیأت علمی دانشگاه .

7-  درخواست از داوطلب انتخاب شده جهت تکمیل پرونده و شروع گزینش عمومی .

× با مراجعه به سایت جذب دانشگاه ، و تکمیل فرم شماره‌ی 1 به همراه مستندات مربوطه در قالب یک سری نسخه الکترونیکی و سه سری کپی از مدارک خواسته شده که حضوراً بایستی به دبیرخانه‌ی جذب تحویل دهند .

8-   در این مرحله پس از یک سری استعلام‌های مربوطه و تکمیل نهایی گزینش عمومی ، پرونده‌ی متقاضیان جهت تصمیم نهایی ( رأی هیأت اجرایی جذب ) د رجلسه‌ی هیأت اجرایی جذب مطرح خواهد شد .

9-   پس از موافقت نهایی هیأت اجرایی جذب با استخدام نامبرده پرونده جهت رأی نهایی به هیأت مرکزی جذب تهران ارسال خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *