لینک دانلود منابع مصاحبه عمومی اعضای هیأت علمی

دانلود


مستندات علمی

دستورالعمل ارسال پرونده علمی


دفترچه راهنمای اعضای هیأت علمی

دفترچه راهنمای بدو استخدام اعضای هیأت علمی


فرم شماره 1 هیأت اجرایی جذب

فرم شماره 1


منابع مورد نیاز جهت مصاحبه عمومی کلیه اعضای هیات علمی شامل (بورسیه-پیمانی-طرح سربازی-تبدیل وضعیت و ادامه تحصیل با استفاده از سهمیه مربیان)

    منابع مورد نظر: 1- احکام (نماز- روزه- خمس- زکات و تقلید) از رساله مرجع تقلید 2- کتاب شیعه پاسخ می دهد از آیت الله سبحانی یا با همین عنوان از آیت الله مکارم شیرازی 3- کتاب دین و سیاست- ولایت فقیه- جمهوری اسلامی (پرسشها و پاسخ های دانشجویی شماره 15) تالیف: حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدی   ناشر: دفتر نشر معارف 4- کتاب تعلیم و تربیت و خدمات متقابل اسلام و ایران  تالیف: شهید مطهری