لطفا جهت دریافت اسناد مناقصه محدود خرید سرور های مرکز محاسبات دانشگاه حکیم سبزواری روی گزینه زیر کلیک نمایید

Monaghese Kharid Server mohasebat