برای دریافت اطلاعیه تجدید مناقصه محدود خرید سرور مرکز محاسبات دانشگاه حکیم سبزواری روی گزینه زیر کلیک نمایید

tajdide monaghse server mohasebat