لطفا جهت دریافت اطلاعیه اصلاحات مناقصه تاسیسات و نقلیه سبک در خردادماه ۹۸ روی گزینه های زیر کلیک نمایید .

Attelaiye khordad- 98

ghadvale ettelaat