لطفا جهت دانلود اطلاعیه شماره ۱اصلاحات اسناد مناقصه تاسیسات و فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری در سال تحصیلی ۹۹- ۹۸روی گزینه زیر کلیک نمایید .
etelaiye -1- monaghesat 1398