لطفا جهت دانلود اطلاعیه شماره ۲ مناقصه فضای سبز و مدیریت خوابگاهها در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ روی گزینه زیر کلیک نمایید
etelaiye -2- monaghesat 1398