عضویت در طرح غدیر

 

طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها راهكاری است كه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برای دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه‌های زیرپوشش، طراحی و اجرا شده است. این کتابخانه‌ها با نام کتابخانه‌های مقصد شناخته می‌شوند. بر پایه این طرح، افراد زیرپوشش که متقاضی استفاده از منابع موجود در این کتابخانه‌ها هستند، می‌توانند از محلی که به عنوان مبدأ برای آنها تعیین شده است یک کارت عضویت و چند کارت امانت دریافت کنند و به عضویت طرح درآیند. اعضای طرح با استفاده از کارت نخست می‌توانند به کتابخانه‌های مقصد مراجعه و از همه خدمات آنها در محل استفاده کنند و با سپردن هر کارت امانت یک کتاب امانت دادنی را به امانت گیرند.

اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی که مایل به عضویت در این طرح هستند می توانند به مسئول طرح غدیر خانم بلندنظر طبقه دوم کتابخانه مرکزی(تلفن 44012675) مراجعه نمایند

در ضمن کسانی که قبل از سال 1395 به عضویت طرح درآمده اند باید مجددا ثبت نام نمایند