به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی صورت گرفت: حضور رئیس، معاون پژوهشی و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه در کتابخانه مرکزی و تقدیر از زحمات پرسنل کتابخانه

 

دکتر مولوی رئیس دانشگاه به همراه دکتر فرزانه، معاون پژوهشی و دکتر تسنیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی ضمن حضور در کتابخانه مرکزی با تبریک هفته کتاب خوانی و روز کتابدار، از زحمات پرسنل این حوزه تقدیر و تشکر به عمل آوردند.