مراسم گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی و روز کتابدار با حضور رئیس، معاونین و مسئولین دانشگاه برگزار شد.

(آبان ماه 1402)

ادامه خبر