تاريخچه گروه


 

قرار گرفتن دروس معارف اسلامی در برنامه آموزشی مقطع کارشناسی کلیه رشته‌های تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از جمله اقدامات اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به منظور توسعه و تعمیق باورها و اندیشه‌های دینی و انقلابی و تحوّل مثبت در رفتارهای فردی و اجتماعی نسل جوان دانشگاهی و مقابلة آگاهانه با شبهات و تفکرات التقاطی صورت گرفته است.
نقش بالقوه این دروس در اسلامی شدن مراکز آموزش عالی و منور ساختن فضای آموزشی و پژوهشی نسل جوان دانشگاهی به فروغ ایمان و معنویت، بر صاحب‌نظران دینی و فرهنگی و کارشناسان مسایل دانشگاهی پنهان نمی‌باشد.
دستیابی به این اهداف ارزشمند بیش و پیش از هر مؤلفه دیگر در گرو تأمین و حضور مدرّسان مؤمن، متخصص، متعهد و زمان‌شناس در کرسی تدریس دروس معارف اسلامی می‌باشد. برای تأمین این نیاز اساسی، «دانشگاه معارف اسلامی» تأسیس گردیده است.

عاشورا
عاشورا
ashoora-poster1print.jpg
137.5 KiB
314 Downloads
اطلاعات بیشتر...

 

. ضرورت‌ها
الف‌ـ به علت اهمیت و جایگاه حساس دروس معارف اسلامی در دانشگاه‌ها، مقام معظم رهبری(دام‌ظله‌العالی) همواره بر لزوم توجه بیشتر به این دروس و تربيت مدرسان توانا براي تصدي اين مسئوليت در دانشگاه‌ها تأكيد نموده‌اند. بر اين اساس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سياست‌هاي اجرايي اسلامي شدن دانشگاه‌ها مصوب جلسه 433 تاريخ 17/9/1377 (دربخش مربوط به استاد) در ذيل سياست‌هاي اجرايي راهبرد 2 بر تقويت و تأسيس مراكزي براي تأمين و تربيت استادان معارف اسلامي و ايجاد تسهيلات لازم براي استخدام و جايابي آنان تأكيد مي كند.
ب‌ـ بر اساس برآورد‌هايي كه توسط معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها انجام گرفته در هر سال تحصيلي (تا خرداد ماه 1383) بيش از 000/60 واحد دروس معارف اسلامي در دانشگاههاي زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي ارايه مي‌گردد.