ریاست دانشکده

  • سرپرست دانشکده رياضي و علوم کامپيوتر بر عهده دکتر  علي‌اكبر استاجي  است.

  • ايشان فارغ التحصيل دکتري از دانشگاه شهيد چمران اهواز در گرایش جبر و توپولوژي هستند.

  • آدرس ایمیل:aaestaji@hsu.as.ir

  • رزومه علمی

  • تلفن: 44013037 _ 051