گروه آمار

این گروه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد .

گرایش‌ کارشناسی ارشد شامل: 1. آمار ریاضی .

مدیر گروه جناب آقای دکتر محمد بلبليان قاليباف داخلي 44013361 – -51 می‌باشد.

بازنشته