گروه آمار

این گروه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد .

گرایش‌ کارشناسی ارشد شامل: 1. آمار ریاضی .

مدیر گروه جناب آقای دکتر مهدي‌ مهدي‌زاده داخلي 44013690 -051 می‌باشد.