گروه ریاضی محض

این گروه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی می پذیرد. گرایش‌های کارشناسی ارشد و دکتری شامل: 1. آنالیز. 2. جبر.
مدیر گروه ریاضی محض جناب آقای دکتر یاسر علیزاده می‌باشند. تلفن داخلی 44013355 ـ 051
اعضاء هیأت علمی:
1. دکتر یاسر علیزاده (مدیر گروه)        44013355                    9.  دکتر قدیر صادقی                             44013197
2. خانم دکتر بهناز طلوع حقیقی         44013346                    10. دکتر مهدی وطن‌دوست                    44013348
3. خانم دکتر طیبه لعل شاطری          44013052                    11. خانم دکتر رحیمه پورخاندانی              44013350
4. دکتر غلامرضا مقدسی                  44013037                    12. دکتر اعظم پورمیرزایی                      44013276
5. دکتر علی اکبر استاجی                44013035                    13. دکتر علی برزنونی                           44013354
6. خانم دکتر لیلا شریفان                  44013181                    14. دکتر احسان استاجی                      44013358
7. دكتر علي‌اكبر عارفي‌جمال             44013192                    15. دکتر سیدمحمدصادق نبوی ثالث         44013205
8. خانم مرضیه رشیدی                    44013036