گروه ریاضی محض

این گروه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی می پذیرد.

گرایش‌های کارشناسی ارشد و دکتری شامل: 1. آنالیز. 2. جبر.
مدیر گروه ریاضی محض جناب آقای دکتر یاسر علیزاده می‌باشند. تلفن داخلی 44013355 ـ 051