گروه ریاضی کاربردی

دکتر سید ابوالفضل علوی

زمینه تحقیقاتی: منترل و بهینه سازی

صفحه شخصی :

partanian

دکترمحمدعلی پرتانیان

زمینه تحقیقاتی: آنالیز عددی

صفحه شخصی :

خداداد

دکتر محمدتقی خداداد

زمینه تحقیقاتی: آنالیز عددی

صفحه شخصی :

قلی زاده

دکتر عبدالله قلی زاده

زمینه تحقیقاتی: آنالیز عددی-معادلات دیفرانسیل

صفحه شخصی :

Mahmood02_04

دکتر محمود امین طوسی

زمینه تحقیقاتی: پردازش تصویر وبینایی ماشین

صفحه شخصی : profs.hsu.ac.ir/mamintoosi

زعفرانیه

دکتر مهدی زعفرانیه

زمینه تحقیقاتی: تحقیق در عملیات و بهینه سازی

صفحه شخصی :

رفیعی

دکتر امین رفیعی

زمینه تحقیقاتی: آنالیز عددی-جبر خطی عددی

صفحه شخصی : http://profs.hsu.ac.ir/rafiei/

مسعود مشرقی

دکتر مسعود مشرقی

زمینه تحقیقاتی: آنالیز عددی-معادلات انتگرالی

صفحه شخصی :

Dr. Jafarzadeh

آقای مرتضی جعفر زاده

زمینه تحقیقاتی: بهینه سازی

صفحه شخصی