نسخه ۱.۱ قالب پایان‌نامه دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد

نسخه ۱.۱ قالب پایان‌نامه دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد

نسخه ۱.۱ قالب  پایان‌نامه دانشگاه حکیم سبزواری (HSU-Thesis) منتشر شد. تغییر اصلی این نسخه نسبت به نسخه یک، اصلاح موارد مرتبط با درج کد برنامه در ...

نسخه یک قالب پایان‌نامه منتشر شد

نسخه یک قالب پایان‌نامه منتشر شد

نسخه یک قالب  پایان‌نامه دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد،‌این قالب نسبت به نسخه‌های قبلی آزمایشی، تغییرات زیادی داشته است. برخی از تغییرات در ابتدای فایل ...