سی‌دی لاتک فارسی

قابل توجه دانشجویان برای خرید سی‌دی نرم‌افزار لاتک فارسی به دفتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر مراجعه نمایید.