قابل توجه دانشجویان محترم رشته ریاضی و آمار

کتاب مبانی آمار ترجمه آقای دکتر علیرضا سلیمانی

کتاب جبر مدرن ترجمه آقای دکتر غلامرضا مقدسی

در دفتر دانشکده ریاضی موجود است . برای تهیه می‌توانید به دفتر دانشکده ریاضی مراجعه نمایید.