ارتقاء جایگاه دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام در منطقه‌ی غرب آسیا (ACM 2018)

بیستمین دوره‌ی مسابقات برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام  به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف در 30‌ام آذرماه 1397 برگزار شد که در این دوره ۸۴ تیم سه‌ نفره از ۵۸ دانشگاه‌ داخل کشور به رقابت پرداختند. در این دوره از مسابقات تیم دانشکده‌ی ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری با سرپرستی آقای دکتر مرتضی جعفرزاده متشکل از آقایان سجاد فرهودفر و مرتضی جلمبادانی، امین طهماسبی  در جایگاه 24 دانشگاهی و بالاتر از تیم‌هایی از دانشگاه‌های تبریز، بیرجند، سمنان و … در این دوره از رقابت‌ها قرار گرفت. شایان ذکر است تیم دانشکده‌ی ریاضی و علوم کامپیوتر در مرحله مقدماتی این مسابقات رتبه 36‌ام را در بین بیش از 800 تیم کسب کرده است.

مسابقه‌ی‌ منطقه‌‌ای برنامه‌‌نویسی دانشجویی ای‌سی‌ام که توسط انجمن معتبر ای‌سی‌ام و با هدف ارتقای توانایی برنامه‌نویسی گروهی بین دانشجویان بنا نهاده شده است، هر ساله به ‌صورت منطقه‌‌ای در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود و برندگان مسابقات منطقه‌ای به مرحله‌‌ی نهایی راه می‌یابند. تیم‌های منتخب ایرانی براساس مسابقه‌‌ی منطقه‌ای غرب آسیا که هر سال توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود به مسابقات جهانی اعزام می‌گردند. مسابقه‌ی‌ جهانی ای‌سی‌ام به عنوان المپیک برنامه‌نویسان شناخته شده و در مجامع علمی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است.