لطفاً روی خط پایین کلیک کنید تا فایل باز شود.

گزارش تصویری از افتتاح سالن دکتر سیدابوالفضل علوی.doc