در دیداری که کارشناسان مجلات معاونت پژوهشی؛ خانم یزدانی و آقای پارسایی سرشت، با شورای مجله‌ی دانشکده داشتند، پیرامون موضوعات مختلفی نظیر معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم، دریافت مجوزهای لازم نظیر مجوز حق نشر، و ملزومات لازم جهت دریافت نمایه‌های معتبری چون Doaj و Scopus بحث و گفتگو شد.