دسترسی سریع

کسب مقام دوم چالش شناسایی درخت توسط تیم گروه علوم کامپیوتر

۲۷مین کنفرانس مهندسی برق ایران در روزهای ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۹۸ در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد. تیم گروه علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری به ...

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری

سامانه جامع اعضاء

سامانه جامع اعضاء

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاونت پژوهش و فن آوری

معاونت پژوهش و فن آوری