اخبار و اطلاعیه ها
عکس اعضاء هیأت علمی دانشکده ریاضی
جدول دروس هشت ترمی رشتة ریاضیات و کاربردها 1391 (کارشناسی)

جدول دروس هشت ترمی رشتة ریاضیات و کاربردها 1391 (کارشناسی)

جدول دروس هشت ترمی رشتة ریاضیات و کاربردها 1391 (کارشناسی) (15/9/91) ردیف نیم‌سال اول پیش‌ نیاز ردیف نیم‌سال دوم پیش‌ نیاز ردیف نیم‌سال سوم پیش‌ نیاز ردیف نیم‌سال چهارم پیش‌ نیاز 1 ریاضی 1 111011 6 ریاضی 2 111021 1 12 ریاضی 3 111031 6 18 مبانی آنالیز 112006 6 2 مبانی علوم ریاضی 112004 7 مبانی ...