آبشار بید (خواهران)

کوهنوردی (خواهران)

 

زمان برگزاری:پنج شنبه۹۳/۱/۲۸

مکان برگزاری:آبشار بید

تعداد شرکت کنندگان:۴۵نفر

نحوه برگزاری:حرکت ۶:۳۰ صبح الی۵ بعد از ظهر

سرپرست :خانم علوی

4