آبشار بید

زمان برگزاری: جمعه  ۹۳/۱/۲۹

مکان برگزاری:آبشار بید

تعداد شرکت کنندگان:۴۵نفر

نحوه برگزاری:حرکت ۶:۳۰ صبح الی۵ بعد از ظهر

سرپرست : اقای استیری ، آقای خجسته 

2