آتشکده آذربرزین مهر

کوهنوردی (خواهران)

 

زمان برگزاری:پنج شنبه ۹۲/۱۱/۲۴

مکان برگزاری:آتشکده آذربرزین مهر

تعداد شرکت کنندگان:۴۵نفر

سرپرست :خانم علوی

نحوه برگزاری:حرکت ۶:۳۰ صبح الی۵ بعد از ظهر

1