آذربرزین(پسران)

گزارش کوهنوردی پسران

زمان برگزاری:جمعه  ۹۲/۱۱/۲۶

مکان برگزاری:آتشکده آذربرزین مهر

تعداد شرکت کنندگان: ۳۰نفر

سرپرست :آقای استیری

نحوه برگزاری:حرکت ۷ صبح الی۶:۳۰ بعد از ظهر

1