ارتفاعات ششتمد

کوهنوردی (تخصصی)

زمان برگزاری:جمعه ۹۳/۱/۲۲

مکان برگزاری:ارتفاعات ششتمد (بیزخ)

تعداد شرکت کنندگان:۱۳نفر

نحوه برگزاری:حرکت ۶:۳۰ صبح الی ۸ شب

سرپرستان : آقای استیری ، آقای جعفری نسب

 3