آر اس اس    
دوشنبه 21 آبان 1397

ارتفاعات ششتمد


کوهنوردی (تخصصی)

زمان برگزاری:جمعه 93/1/22

مکان برگزاری:ارتفاعات ششتمد (بیزخ)

تعداد شرکت کنندگان:13نفر

نحوه برگزاری:حرکت 6:30 صبح الی 8 شب

سرپرستان : آقای استیری ، آقای جعفری نسب

 3