آر اس اس    
شنبه 26 آبان 1397

بارنیشابور(خواهران)


کوهنوردی (خواهران)

 

زمان برگزاری:پنج شنبه 93/2/11

مکان برگزاری:بارنیشابور 

تعداد شرکت کنندگان:46نفر

سرپرست: خانم علوی

نحوه برگزاری:حرکت 6:30 صبح الی7 بعد از ظهر

3