بارنیشابور(خواهران)

کوهنوردی (خواهران)

 

زمان برگزاری:پنج شنبه ۹۳/۲/۱۱

مکان برگزاری:بارنیشابور 

تعداد شرکت کنندگان:۴۶نفر

سرپرست: خانم علوی

نحوه برگزاری:حرکت ۶:۳۰ صبح الی۷ بعد از ظهر

3