آر اس اس    
شنبه 26 آبان 1397

کلاته سادات(خواهران)


کوهنوردی (خواهران)

زمان برگزاری:سه شنبه 93/2/23

مکان برگزاری:کلاته سادات  

تعداد شرکت کنندگان:46نفر

سرپرستان :آقای استیری ،آقای جعفری نسب

نحوه برگزاری:حرکت 6:30 صبح الی7 بعد از ظهر

2