کلاته سادات(خواهران)

کوهنوردی (خواهران)

زمان برگزاری:سه شنبه ۹۳/۲/۲۳

مکان برگزاری:کلاته سادات  

تعداد شرکت کنندگان:۴۶نفر

سرپرستان :آقای استیری ،آقای جعفری نسب

نحوه برگزاری:حرکت ۶:۳۰ صبح الی۷ بعد از ظهر

2