گزارش کار گلگشت آبشار بید سال ۱۳۹۵ (دختران)

گزارش کار گلگشت آبشار بید

دختران

با همکاری معاونت محترم دانشجویی و مساعدت مناسب اداره ی تربیت بدنی دانشگاه و باتوجه به استقبال دانشجویان دختر از اردو های گلگشت، انجمن ورزشی دانشگاه، اقدام به برنامه ریزی جهت برگزاری گلشگت آبشار بید نمود.

این گلگشت در روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۹/۱۸ به مقصد آبشار بید از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر ، در رشته های مختلف تحصیلی و با استقبال خوب دانشجویان دختر با تعداد ۹۰ نفر دانشجو برگزار شد.

سرکار خانم علوی به عنوان سرپرست گلگشت و راهنمایان مسیر، استاد جابر استیری و آقای محمد طالبی نیز حضور داشتند.

در این گلگشت ضمن پیاده روی مسیر رودخانه ، فعالیت های دیگری نظیر، کوه نوردی ، بازی والیبال صرف صبحانه،ناهار و… انجام گرفت.

درپایان،جهت ترویج فرهنگ پاکسازی طبیعت از دانشجویان درخواست شد، در مسیر برگشت گلگشت، زباله ها ی موجود در طبیعت را در کیسه های مخصوصی که در اختیارشان گذاشته شده بود جمع آوری کنند،که این طرح با استقبال خوب دانشجویان همراه بود.

1