آر اس اس    
دوشنبه 21 آبان 1397

گزارش کار گلگشت آبشار بید سال 1395 (پسران)


گزارش کار گلگشت آبشار بید

پسران

با همکاری معاونت محترم دانشجویی و مساعدت مناسب اداره ی تربیت بدنی دانشگاه و باتوجه به استقبال دانشجویان پسر از اردو های گلگشت، انجمن ورزشی دانشگاه، اقدام به برنامه ریزی جهت برگزاری گلشگت آبشار بید نمود.

این گلگشت در روز جمعه مورخ 95/09/15 به مقصد آبشار بید از ساعت 7 صبح الی 17 بعد از ظهر ، در رشته های مختلف تحصیلی و با استقبال خوب دانشجویان پسر با تعداد 35 نفر دانشجو برگزار شد.

جناب آقای محمد رضا علی آبادی به عنوان سرپرست گلگشت و راهنمایان مسیر، آقایان حامد زعفرانیه و محمد آذر پارسا نیز حضور داشتند.

در این گلگشت ضمن پیاده روی مسیر رودخانه ، فعالیت های دیگری نظیر، کوه نوردی ، بازی والیبال صرف صبحانه،ناهار و… انجام گرفت.

درپایان،جهت ترویج فرهنگ پاکسازی طبیعت از دانشجویان درخواست شد، در مسیر برگشت گلگشت، زباله ها ی موجود در طبیعت را در کیسه های مخصوصی که در اختیارشان گذاشته شده بود جمع آوری کنند،که این طرح با استقبال خوب دانشجویان همراه بود.

1