گزارش کار گلگشت پاییزی دلبر ۱۳۹۵ (دختران)

گزارش کار گلگشت پاییزی دلبر

دختران

با مشخص شدن اهمیت و میزان استقبال دانشجویان دختر از اردو های گلگشت، نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه با همکاری انجمن های مشترک ورزشی اقدام به برنامه ریزی جهت برگزاری گلشگت دلبر نمود.

این گلگشت در روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۱۴ به مقصد دلبر از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر ، در رشته های مختلف تحصیلی و با استقبال خوب دانشجویان دختر با تعداد ۸۰ نفر دانشجو برگزار شد .

سرکار خانم طبسی به عنوان سرپرست گلگشت و راهنمایان مسیر، آقایان بذرگر و آذر پارسا ، همچنین ۳ نفر از آقایان اعضای نهاد مقام معظم رهبری و انجمن ورزشی دانشگاه جهت همکاری نیز حضور داشتند.

در این گلگشت ضمن پیاده روی مسیر رودخانه ، فعالیت های دیگری نظیر اقامه ی نماز جماعت، کوه نوردی ، بازی والیبال صرف صبحانه،ناهار و… انجام گرفت.

1