اهداف

– کمک به دانشجو جهت شناخت خود (استعداد و توانایی ها و . . .)
– کمک به دانشجو جهت اخذ تصمیم های مهم زندگی
– مشاوره در زمینه ازدواج
– مشاوره در جهت بهبود سازگاری اجتماعی و یادگیری مهارتهای لازم برای برقراری روابط سالم با دیگر افراد و محیطهای مختلف کاری اجتماعی
– کمک به دانشجویان دارای افت تحصیلی ، بررسی علل فقر ، عدم علاقه به رشته ، مشکلات مربوط به عدم تمرکز ، روشهای کارآمد مطالعه ، برنامه ریزی درسی و مدیریت زمان
– تلاش جهت بهبود نارسایی ها و اختلالات شناختی ، عاطفی و هیجانی
– اجرای آزمونهای روانسنجی ، برگزاری کلاس های آموزشی به شکل کارگاهی در ارتباط با موضوعاتی نظیر مسایل شخصیتی ، عاطفی ، خانوادگی ، تحصیلی و آموزش مهارتهای زندگی
–  برگزاری جلسات گفتگو با گروههای کوچک در زمینه مسایل مورد علاقه دانشجویان