خدمات

مرکز مشاوره با همکاری تعدادی از متخصصان روانشناس ، روانپزشک و مددکار با تجربه در جهت کمک به مراجعه کنندگان فعالیت می نماید و به طور کلی در زمینه های زیر به دانشجویان خدمات ارایه می دهد :

–  مشاوره تحصیلی
–  مشاوره فردی
–  مشاوره خانواده
–  روانپزشکی
–  روانسنجی
–  مددکاری
–  بالینی و افسردگی ، استرس ، وسواس ، ترس و . . .

از دیگر خدمات این مرکز می توان به برگزاری کارگاههای آموزشی ، نمایش فیلم ، نقد و بررسی آنها ، چاپ و تکثیر بروشور ها و خود آموز های بهداشت روانی اشاره کرد.