تماس با مرکز

دانشجویان عزیز جهت استفاده از خدمات مرکز مشاوره می توانند به صورت حضوری مراجعه نموده و با وقت قبلی و طبق برنامه فعالیت مرکز از خدمات مرکز استفاده نموده و یا به صورت تلفنی (05144012899) نسبت به گرفتن وقت مشاوره و حضور در موعد مقرر اقدام نمایند.